ترانسفورماتور هرمتيك

ترانسفورماتورهای هرمتیك به‌ دو صورت ساخته می‌شوند:


ترانسفورماتورهای هرمتیك وله‌ای:
این نوع ترانسفورماتورها كاملا از روغن پر شده و انبساط و انقباض روغن درون ترانسفورماتور كه حاصل از تغییرات دمای محیط و همچنین تغییرات بار ترانسفورماتور می‌باشد، از طریق دیواره‌های وله‌ای قابل ارتجاع كه وظیفة خنك كنندگی ترانسفورماتور را نیز برعهده دارند انجام می‌گردد.
وله‌ها باید به گونه‌ای طراحی گردند كه تحمل كافی را در برابر فشار ناشی از انبساط و انقباض روغن ترانسفورماتور را داشته باشند..
مزایای استفاده از ترانسفورماتورهای هرمتیك وله‌ای عبارتند از:

  • كاهش سرعت پیری عایقی روغن و عایق‌های سلولوزی ترانسفورماتور
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری دوره‌ای و تصفیه و تعویض روغن ترانسفورماتور
  • حذف كنسرواتور و در نتیجه كاهش ارتفاع ترانسفورماتور
  • عدم نیاز به رطوبت‌گیر، رله بوخهلتس و روغن نما

 

ترانسفورماتورهای هرمتیك با بالشتك گازی:
در این نوع ترانسفورماتورها یك بالشتگ گازی كه معمولا با یك گاز خنثی مانند نیتروژن پر شده‌ است بین سطح بالای روغن و درپوش ترانسفورماتور قرار می‌گیرد.
با توجه به قابلیت تراكم گاز نیتروژن و همچنین خاصیت ارتجاعی بالشتك گازی، تغییر حجم روغن ترانسفورماتور كه نتیجه تغییر دمای محیط و همچنین تغییر بار ترانسفورماتور می‌باشد، باعث افزایش و یا كاهش فشار گاز درون بالشتك می‌گردد. این نوع ترانسفورماتورها علاوه بر مزایای ترانسفورماتورهای هرمتیك وله‌ای قابلیت ساخت در توان های بالاتر را نیز دارا می‌باشند. البته باید توجه داشت كه در این حالت ارتفاع مخزن ترانسفورماتور بدلیل وجود بالشتك گازی افزایش می‌یابد.

 

ارسال نظر