سفارش آنلاین

شرکت آریا ترانسفو همگام با توسعه تجارت الکترونیکی در دنیای امروز و به منظور رفاه حال مشتریان اقدام به راه اندازی سیستم سفارش گذاری آنلاین برای ترانسفورماتورهای توزیع روغنی کنسرواتوری و هرمتیک کم تلفات (’AB)  مطابق استاندارد شبکه توزیع برق ایران و شرکت توانیر نموده است که در آینده نزدیک سیستم کامل فروش آنلاین و پرداخت اینترنتی نیز به آن اضافه خواهد شد.  
به منظور شروع روند سفارش گذاری اینترنتی  از یکی از شش گروه زیر بر طبق نوع ساخت ( کنسرواتوری یا هرمتیک) و همچنین سه سطح ولتاژ فشارقوی ( 11، 20 ، 33 کیلو ولت ) انتخاب کنید.

 

ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 33/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 33/0.4kV

جزئیات بیشتر
ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 20/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 20/0.4kV

جزئیات بیشتر
ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 11/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع کنسرواتوری 11/0.4kV

جزئیات بیشتر
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 33/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 33/0.4kV

جزئیات بیشتر
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 20/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 20/0.4kV

جزئیات بیشتر
ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 11/0.4kV

ترانسفورماتور توزیع هرمتیک 11/0.4kV

جزئیات بیشتر