پست های پیش ساخته

مزیت ها و ویژگی های پست پیش ساخته :

 • سرعت نصب بالایی دارد.
 • در مواقع بروز حادثه در شبکه توزیع، قابلیت نصب سریع و انتقال توان را دارد.
 • قابل نصب در اماکن عمومی می باشد.
 • از آنجایی که بصورت فشرده است فضای نصب کمتری را اشغال می کند و برای نصب در مناطقی که قیمت زمین زیاد است صرفه اقتصادی دارد.
 • نصب سوئیچگیرهای کامپکت از نوع AIS , GIS  
 • انتقال و جابه جایی پست آسان است.
 • برای نصب در محیط های با آب و هوای گرم ، مرطوب و نامساعد مناسب است.
 • بر اساس موقعیت نصب و طرح الکتریکی مورد درخواست از نظر طراحی و ساخت متفاوت می باشند.
 • اتصال الکتریکی بین تابلو ها و ترانسفورماتور بوسیله کابل های مناسب انجام می گیرد
 • دارای دریچه ورود به زیر زمین پست از داخل می باشد.
 • قسمت های فشار ضعیف و فشار قوی و ترانسفورماتور از هم مجزا می باشند.
 • دارای روشنایی و تهویه کنترل شده با ترموستات می باشند.

 

ارسال نظر