اطلاعات تماس
1 8 الی 88374335-021
1 فاکس: 88374339-021 
1 تاران. شارؤضكةي غرب. دادمان. شةقامي فخارمقدم. تةنيشت طلبرطي ضوارةمي رؤذئاوا.ذمارة 10. قاتي 5
1

ذمارةي ثؤستي: 1468833846 باكسي ثؤستي: تاران، 1468833846

info@arya-transfo.com

1

تلفن: 53 الی 33670148-023

1 فاکس : 7 و 33670126-023
1 سمنان، شهرک صنعتی شهمیرزاد
1

کد پستی 3573195986، صندوق پستی 111-35715 ،شهمیرزاد ، سمنان

info@arya-transfo.com

1 تهران ، میدان ، خیابان ، کوچه ، پلاک
  02133445566
1 02133445566
1 info@ariatransform.com
1 02133445566
1 info@ariatransform.com
1 تهران ، میدان ، خیابان ، کوچه ، پلاک
  02133445566

موقعیت کارخانه روی نقشه

لینک نقشه
فرم تماس با ما
  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • موضوع
  • متن درخواست یا پیشنهاد
  • شماره تماس
  • لطفا عبارت روبرو را در کادر زیر وارد نمایید.