Database Error!
ترانسفؤرمةرةكاني سةرووي دابةشكردن و ثاوةر

ترانسفؤرمةرةكاني سةرووي دابةشكردن و ثاوةر

كؤمثانياي "ارياترانسفو قدرت" يةكيَك لة كؤمثانياكاني طروثي "اريا ترانسفو"ية كة بؤ بةرهةم هيَناني جؤرةكاني ترانسفؤرمةري ثاوةر دامةزراوة.
ئةم كؤمثانياية بة وةبةرهينانيَكي زؤر لة بواري كةرةستة و مةكينة ثيَشكةوتووكان و كارطةكاني ثيَشكةوتوو، زانستي هونةري و تةكنيكي و سؤفت ويَرةكاني تايبةت بة ديزاين و هةروةها ئةندازيارة شارةزاكاني ئةم بوارةية و كةلَك وةرطرتن لة مةواد سةرةكييةكان بة كواليتيَكي بةرز، هةولَ دةدات بةرهةميَكي باش و بة ثيَي ويست و داخوازي كريار دروست بكات.

بةرهةمة جؤراوجؤرةكان
بةرهةمة جؤراوجؤرةكان
بؤ زانياري زاتر
بؤ زانياري زاتر
  • نام
  • نام خانوادگی
  • مدل محصول
  • ایمیل