نمایندگی های خدمات پس از فروش

 

شرکت آریا ترانسفو در حال عقد قرارداد اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش با متقاضیان واجد شرایط می باشد که به زودی معرفی می گردند. الزامات کارگاهی، آزمایشگاهی، امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی برای اخذ نمایندگی سطح 1 و 2 در ذیل آمده است، متقاضیان محترم در صورت احراز شرایط فرم شماره APF10401  می توانند نامه درخواست خود را با امضاء مدیرعامل به شماره 7-33670126-023 فکس نموده یا به شماره 09129592740 واتس اپ نمایند و یا به آدرس الکترونیکی aftersales@arya-transfo.com ارسال فرمایند.