نظرات (0)

اولین حضور شرکت اسمیت هلند به همراه آریا ترانسفو در پانزدهمین نمایشگاه برق ایران

شرکت اسمیت هلند  (Royal SMIT Transformers)  برای اولین بار به همراه شرکت آریا ترانسفو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که در تاریخ  16 تا 19 آبان 1394 در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد، حضور یافت. غرفه شرکت اسمیت در جوار غرفه آریا ترانسفو...

ادامه مطلب