فرصت های شغلی

شرکت های آريا ترانسفو شرق و آريا ترانسفو قدرت، بزرگترین توليد کننده انواع ترانسفورماتورهای توزيع، فوق توزیع و قدرت در کشور به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز خود با انجام مصاحبه تخصصی

و طی دوره های آموزشی، برای کار در محل کارخانه واقع در سمنان - شهرک صنعتی شهميرزاد دعوت به همکاری می نمايد. لذا از واجدین شرایط با اولویت متقاضيان بومی استان سمنان خواهشمند است

با ثبت نام در سامانه استخدامی شرکت آریا ترانسفو نسبت به ارسال رزومه های خویش اقدام فرمایند. شایان ذکر است ارسال رزومه منحصرا از طریق سایت شرکت آریا ترانسفو به نشانی

www.arya-transfo.com صورت گیرد. شرکت آریا ترانسفو سایت یا سامانه مجازی دیگری ندارد. به رزومه های ارسالی از طرق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

شرايط متقاضيان:

1-عدم سوءپیشنه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر و مواد دخانی

2-عدم تعهد خدمت به دستگاه های دولتی، آموزشی، نهادها ، شرکت ها و سازمان ها

3-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم 

4-داشتن تندرستی و توانائی جسمی و روحی برای انجام فعالیت های شغلی مرتبط، طبق تائید مراکز بهداشت حرفه ای مورد تائید شرکت 

5-داشتن مدرک تحصیلی منطبق بر مفاد مندرج در جدول ذیل

6- حداکثر سن برای داوطلبان دیپلم25 سال و فوق دیپلم 27 سال

 

رشته های مورد نیاز شرکت آریا ترانسفو

رشته های تحصیلی جنسیت مقطع تحصیلی تعداد افراد  مورد نیاز   
ریاضی فیزیک، علوم تجربی، برق، مکانیک، فلز کاری، جوشکاری، بازرسی جوش، ساخت وتولید، ماشین افزار، صنایع چوب ، رنگ آقا دیپلم،فوق دیپلم

     500 نفر

 

لطفا جهت ثبت نام و ارسال رزومه های خود اینجا را کلیک نمائید .